User Tools

Site Tools


593331-constanta-la-gi

Constanta là một đô thị thuộc hạt Constanța, România. Dân số thời điểm năm 2002 là 310526 người.[1]

Dữ liệu khí hậu của Constanța
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 18.3 24.5 30.8 31.9 36.9 36.9 38.5 36.8 34.8 31.0 26.5 21.0 38,5
Trung bình cao °C (°F) 3.7 4.9 8.1 13.8 19.3 23.8 25.9 25.8 22.4 17.0 11.6 6.4 15,2
Trung bình ngày, °C (°F) 0.5 1.6 4.6 9.9 15.5 20.0 22.0 21.8 18.3 13.1 8.0 3.2 11,5
Trung bình thấp, °C (°F) −2.3 −1 2.1 6.9 12.1 16.2 18.0 17.9 14.6 9.8 5.0 0.5 8,3
Thấp kỉ lục, °C (°F) −24.7 −25 −12.8 −4.5 1.8 6.4 7.6 8.0 1.0 −12.4 −11.7 −18.6 −25
Giáng thủy mm (inch) 30
(1.18)
29
(1.14)
26
(1.02)
30
(1.18)
38
(1.5)
40
(1.57)
30
(1.18)
33
(1.3)
29
(1.14)
31
(1.22)
42
(1.65)
38
(1.5)
396
(15,59)
Lượng tuyết rơi cm (inch) 7.0
(2.76)
7.0
(2.76)
4.2
(1.65)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
5.5
(2.17)
3.4
(1.34)
27,1
(10,67)
Số ngày giáng thủy TB (≥ 1.0 mm) 5 5 5 5 6 6 5 3 3 4 6 6 59
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 83.4 85.7 133.9 179.7 264.1 282.2 319.9 311.7 241.1 182.3 101.1 80.7 2.265,8
Nguồn #1: NOAA[2]
Nguồn #2: Romanian National Statistic Institute (cực độ 1901-2000)[3]
593331-constanta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)