User Tools

Site Tools


598931-v-i-th-tr-n-la-gi

Thị trấn Vôi là huyện lị của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Yên Mỹ.
  • Đông giáp xã Yên Mỹ.
  • Nam giáp xã Phi Mô.
  • Tây giáp xã Tân Thanh, xã Yên Mỹ.

Thị trấn Vôi có diện tích 3,36 km², dân số là 5563 người, mật độ dân số đạt 1656 người/km².[1] Thị trấn Vôi là nơi giao nhau của các tuyến đường như quốc lộ 1A, tỉnh lộ 295 và tỉnh lộ 293.

598931-v-i-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)