User Tools

Site Tools


640731-windows-server-la-gi

Windows Server là một nhánh của hệ điều hành máy chủ được sản xuất bởi tập đoàn Microsoft. Tất cả đều thuộc Microsoft Servers.

Mục lục

 • 1 Thành viên
 • 2 Các hệ điều hành máy chủ khác
 • 3 Tham khảo
 • 4 Liên kết ngoài

Nhánh này bao gồm các hệ điều hành sau:[1][2]

 • Windows 2000 Server
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2008
  • Windows HPC Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016

Microsoft cũng sản xuất Windows Small Business Server và Windows Essential Business Server (đã ngừng phát triển), phần mềm đóng gói bao gồm hệ điều hành Windows Server và một vài sản phẩm Windows Servers khác.[3][4][5]

Các hệ điều hành máy chủ khác[sửa | sửa mã nguồn]

Những hệ điều hành sau không thuộc họ Windows Server nhưng được thiết kế cho các máy chủ.

 • Windows Home Server, là hệ điều hành máy chủ tại nhà dành cho chia sẻ tập tin, phân luồng, lưu trữ tự động và kết nối từ xa.
  • Windows Home Server 2011
 • Windows MultiPoint Server, một hệ điều hành dành cho máy tính có nhiều kết người người dùng đồng thời.
 1. ^ “Windows Server”. Microsoft Server and Cloud Platform. Microsoft Corporation. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2011. 
 2. ^ “Microsoft Server and Cloud Platform”. Microsoft TechNet. Microsoft Corporation. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2011. 
 3. ^ “Windows Essential Business Server”. Microsoft TechNet. Microsoft Corporation. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2011. 
 4. ^ “Windows Small Business Server 2008 Technical FAQ”. Microsoft TechNet. Microsoft Corporation. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2011. 
 5. ^ Thurrotts, Paul (3 tháng 9 năm 2011). “Windows Small Business Server 2011 Essentials”. Supersite for Windows. Penton Media, Inc. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2011. 
 • Website chính thức
640731-windows-server-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)